Co mě trápí

MUDr. Milan Odehnal
MUDr. Miroslav Chochola
Proti chemii v kosmetice brojí Evropská unie

Občany Evropské unie má před nebezpečnými chemikáliemi ochránit REACH. Pod tímto pojmem se skrývá chemická politika Evropské unie. Její název je zkratkou slov Registrace, Evaluace (hodnocení) a Autorizace (povolování) Chemických látek. REACH vstoupil v platnost 1. června 2007 a snaží se zajistit ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že registruje a zkoumá všechny chemikálie, které se na území EU dostanu ve větším množství, než je jedna tuna za rok.

Evropská agentura pro chemické látky v lednu 2009 vybrala těchto osm nejnebezpečnějších látek používaných v kosmetice.

 

1. Ftaláty

Ftaláty mají toxické účinky na reprodukční ústrojí, mohou narušit hormonální systém a jsou nevhodné hlavně pro malé děti, neboť mohou poškodit jejich reprodukční systém. I u dospělých ohrožují funkci jater a ledvin. Krom toho až trojnásobně zvyšují riziko vzniku alergií a astmatu. Najdeme je v kosmetice, šampónech a parfémech, ale i v některých hračkách či textiliích. Používají se i ke změkčování PVC. V kosmetice jsou využívány ke zvýraznění vůně, jako rozpouštědla nebo k denaturaci alkoholu.


2. Xylenové pižmo

Xylenové pižmo je syntetické pižmo, které se ukládá v organismu a je velmi obtížné se ho zbavit. V těle se chová jako „zlý“ hormon a může negativně ovlivnit reprodukci. Používá se jako aromatická látka v kosmetice, ale najdeme ho i v čisticích prostředcích, textilních změkčovadlech a v osvěžovačích vzduchu.


3. MDGN - Methyldibromo Glutaronitril

Jedná se o konzervační látku, která se nachází hlavně v kosmetice, ale najdeme ji i v barvách, lepidlech či leštidlech. Je to jedna z nejpoužívanějších konzervačních látek, neboť  výrobek chrání před bakteriemi, plísněmi a kvasinkami a tak prodlužuje jeho životnost. Setkáme se s ní v krémech, čistících pleťových mlécích, opalovacích přípravcích i sprchových gelech. MDGN je při požití jedovatý, může způsobit trvalé následky, pokud se dostane do očí a často způsobuje dermatitidu – zápal kůže

spojený se svěděním kůže a otoky. Od 6.9.2005 nesmí být kosmetické výrobky obsahující MDGN v ČR prodávány.

4. Alkohol

S alkoholem se můžeme setkat nejen v nápojích, ale i v medicíně či kosmetice. Jde o bezbarvou prchavou hořlavinu, která se využívá jako rozpouštědlo či dezinfekce. Bylo prokázáno, že ústní vody s vyšším jak 25% obsahem alkoholu mají co do činění s rakovinou ústní dutiny, jazyka a jícnu.


5. Hliník

O škodlivosti hliníkového nádobí už toho bylo napsáno hodně, málokdo však ví, že se tento kovový prvek používá i v kosmetice a medicíně jako součást antiperspirantů, antacidů (léky stimulující obtíže trávicího ústrojí) a dezinfekčních látek. Mezi negativní důsledky zanesení organismu hliníkovými „usazeninami“ patří poškození nervového systému a Alzheimerova choroba.


6. Kolagen

Kolagen je protein, který pokožka nedokáže vstřebat, takže na ní vytváří vrstvu, která kůži nedovolí dýchat. Je obsažen ve většině přípravků pro péči o pleť a vyrábí se ze zvířecích kůží a rozmělněných kuřecích pařátů. Kromě jeho využití v kosmetickém průmyslu hraje důležitou roli i při výrobě želatiny, klihu a používá se i na obaly uzenin (střívka) či na úpravu cévních protéz.

7. Freony

Stále více se při výrobě kosmetiky opouští od používání freonů jako hnacích plynů ve sprejích. Důvodem je jejich negativní vliv na životní prostředí, neboť ničí ozónovou vrstvu a tím zvyšují pronikání UV záření na zemský povrch, čímž nepřímo ovlivňují rozvoj rakoviny kůže a poškození očí. Při přímém působení na člověka nejsou zvlášť toxické, v některých případech však mohou dráždit dýchací cesty, oči a kůži.

8. Formaldehyd

Jde o karcinogenní bezbarvý plyn s dráždivými účinky. V kombinaci s vodou slouží jako dezinfekce nebo konzervační prostředek. Bývá obsažen v kosmetických výrobcích a často se používá k péči o nehty. Formaldehyd prokazatelně vyvolává citlivost a irituje pokožku.  Bohužel je ale nemožné se mu v běžném životě vyhnout, neboť je, byť v malém množství, součástí mnoha výrobků.
Proč papaya?